Contoh Penggunaan

Contoh

Lain-lain contoh aplikasi

Permohonan Tempahan Fasiliti

Sistem Aduan

Permohonan Permit Kajian

Pendaftaran Keahlian

Rekod Minit Mesyuarat

Permohonan Cuti

Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan

Permohonan Latihan Industri

Pendaftaran Program

Serahan Fail Projek

Permohonan Lesen

Pendaftaran Seminar PPTM

Permohonan Sumber Manusia

Pendaftaran Vendor

Sistem Maklumbalas

Permohonan Pengangkutan

Serahan Sebutharga

Pendaftaran Sesi Latihan

Perkhidmatan Suara Anda

Penyerahan Dokumen Kewangan

Permohonan Aset IT

dan banyak lagi penggunaan ...